Articles 2023'ün En İyi Envanter Yönetim Yazılımı

2023'ün En İyi Envanter Yönetim Yazılımı

Özgür Kurt
16 dakikalık
333
Güncellendi: Kasım 23, 2023
Özgür Kurt
Güncellendi: Kasım 23, 2023
2023'ün En İyi Envanter Yönetim Yazılımı

İçerik Tablosu

Envanter Yönetimi Nedir?
Stok Yönetimi Neden Önemlidir?
Envanter Yönetimi Zorlukları
Envanter Nedir?
Farklı Envanter Türleri Nelerdir?
Envanter Yönetim Yazılımının Faydaları Nelerdir?
Envanter Yazılımını Ne Zaman Kullanmanız Gerekir?
Envanter Yönetimi Yazılımını Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?
En İyi 5 Envanter Yönetim Yazılımı Platformu
ERP Envanter Yönetimine Nasıl Yardımcı Olur?
Envanter Yönetimi Nasıl İyileştirilebilir?
Kötü Envanter Yönetimi Nedir?
Envanter Yönetimi Politikaları Nelerdir?
SSS

Envanter Yönetimi Nedir?

Satış yönetimi, belirli hedefler belirleme yönetimi ve mal ve hizmet satışı ile ilgili taktik pazarlama görevlerinin uygulanmasının yakından izlenmesi. Bu yönetim türü diğerlerinden özellikle farklı değildir. Ana şey, sürecin çalışma prensibini anlamak ve belirli bir deneyime sahip olmaktır. Bu alan, aynı zamanda bir dizi çeşitli güçlü araç içeren birinci sınıf envanter yönetimi yazılımı (örneğin, Bitrix 24) kullanılarak tamamen 0'dan işlem yapma deneyimi kazanmanıza yardımcı olacaktır.


Stok Yönetimi Neden Önemlidir?

Bir bütün olarak, şirketin büyük ya da küçük olmasına ve hangi sektörden olursa olsun (yani, catering ve üretimi veya herhangi bir mal veya ürünün perakende satışı), stok kalitesi ve miktarı işletme için son derece önemlidir. çünkü ürün stoklarının olmaması birçok zararlı sonuca neden olabilir. Bu, satış gelirlerinin düşmesi, önemli zararlar, hatta iflas veya şirketin tamamen kapanması şeklinde olabilir. Ayrıca, eksiklikler bir risk haline gelebilir, çünkü her türlü hasar, bozulma ve hırsızlık sıklıkla meydana gelir. Çok fazla envanter, yine satışların azalması, kayıplar vb. gibi bir dizi soruna da neden olabilir. Bu durumda, tüm envanterin uygun bir yönetim sistemine hakim olmak çok önemlidir.


Envanter Yönetimi Zorlukları

Herhangi bir ticaret alanında, yukarıda bahsedildiği gibi, pek çok tatsız durum ve zorluk ortaya çıkabilir. Bazılarını aşağıda biraz daha ayrıntılı olarak ele alıyoruz:

Herhangi bir ticari envanter stokunun bulunamaması. En sık karşılaşılan sorunlardan biri, müşterilerin depolarda sipariş verdiği ve uygun şartlarda sevk etmesi gereken kolilerin takibidir.

Siparişli kolilerin teslimatının belirli sebeplerden dolayı gecikmesi durumunda, bu tür durumlar genellikle bilinen tüm derecelendirmelerde şirketin itibarında önemli bir düşüşe katkıda bulunur.

2.    Envanter sürecini seçme imkanı . "Manuel" seçimler hakkında - izlenecek süreçleri seçmek kafa karıştırıcı olabilir.

Bir güncelleme olmadan bir ürünü izlemek imkansızsa, müşteri önceden tahmin edilen verimsizlik nedeniyle yeni bir ürün sipariş edemez. Tüm bunlar, aynı anda birkaç paketi takip etme vb. Gibi bazı yeniliklerle düzeltilebilir.

3.    Ürünlerin son kullanma tarihi . Her şeyin müşterilerin beklenti ve isteklerini karşılaması gerektiğinden, ürün güncellemeleri bir süre sonra gerçekleşir.

Bu durumda, satılmayan mallar, beyannamenin mahsup kurallarını belirten maddelerine göre kaydedilmelidir.

Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri bırakırsanız ve bunları doğru bir şekilde işlemezseniz, aynı kayıplara ve maliyetlere yol açabilir ve depoda dağınıklık yaratabilir.

4.    Ürün yelpazesinin genişletilmesi . Ürünleri güncellemek ve eklemek, tüm stokların etkin yönetimini gerektirir. Stok listesinin ve sevkiyat bilgilerinin veri yokluğunda güncellenmesi envanter hatalarının işlenmesine neden olabilir.

Yöneticilerin, teslimatların zamanında yapıldığından ve her şeyin yolunda olduğundan emin olmak için paketlerin içeriğini (mümkünse) ve bunların bütünlüğünü kontrol etmesi ve programdaki gönderileri izlemesi gerekir.

5.    Yanlış yönetim . Sorunlardan kaçınmak için, envanter kontrol yazılımı kullanılarak her şeyin zamanında ve gereksinimlere göre yapılması gerekir: koli kabulü; gönderme; izleme


Envanter Nedir?

"Envanter" terimi, üretimde kullanılan tüm gerekli bileşen parçalarının, malzemelerin ve kalemlerin muhasebeleştirilmesi anlamına gelir.

Ürünün tam miktarda mevcut olduğundan emin olmak ve olası eksiklikleri önlemek için (ürünleri sayarak) kalan stokları yönetmeye başvurmanız gerekir. Uzmanlar, tüm süreci izleyerek, daha fazla üretim ve satış sürecini etkileyen önemli verileri toplar.


Farklı Envanter Türleri Nelerdir?

Stok satış işlemleri, mal üretiminin ve satışının daha da gelişmesini etkileyecek bir dizi belirli aşamadan geçer. Aşağıda sadece 4 üst düzey tip ve bunların 13 alt tipi ayırt edilmektedir: 

1.  Hammaddeler . Envanter sistemleri, tedarikçilerin firma ekibi tarafından ham maddelerden yaratılan ürünleri teslim etmeleri için zaman çerçevelerini dikkate almalıdır.

2.  Bileşenler . Bu, ürünün yapıldığı ve işlendiği malzemelerle ilgilidir. Bileşenler, ham maddelerden farklı olarak sıvı olmadıkları için görünür durumda kalırlar.

3.  WIP (Devam Eden Çalışma). Bu aynı zamanda üretim ürünleri için kalemler ve bileşenler için de geçerlidir ve olası tüm maliyetleri ve işçileri içerir.

4.  Bitmiş üretim. Bu, en iyi envanter yönetimi çözümünün yardımıyla tamamen satışa hazır ürünler anlamına gelir. 

5.  MRO ürünleri . Bunlar, ürünlerin üretildiği ve işin desteklendiği sarf malzemeleri şeklindeki araçlardır.

6.  Ambalaj ve malzemeleri . Ürün paketleme için 3 seçenek arasında ürünü koruyan ve uzun süreli kullanımına katkı sağlayan birincil paketleme bulunmaktadır. İkincil ambalaj, öğe hakkında bilgiler, etiketler gibi işaretler içerir. Üçüncül - nakliye için paketleme.

7.  Güvenlik stoku . Bu, hoş olmayan durumlardan kaçınmak ve örtbas etmek durumunda satın alınır. Hammadde ve bileşenlerin fiyatları ve talebi yükselse bile.

8.  Envanter Döngüsü. Bu, uygun bir fiyata ihtiyaç duyulan miktarda hammadde, bileşen veya yüksek kaliteli bir mal alma arzusuyla ilişkilidir.

9.  Decoupling envanter süreci . Herhangi bir iş durmasını önlemek için her bir ürün istasyonu hattında tutulan bileşenleri veya WIP'i kullanmak.

10.  Envanter sürecinin servisi. Şirketin ne kadar hizmet sunacağını ve hangi dönem için sağlayacağını gösteren bir yönetim envanter süreci muhasebesi.

11.  Kalan stoklar . Bu, satılmayan tüm mallar veya hammadde içeren bileşenler anlamına gelir. Çalışanlar bunu kullanmak istemeseler bile, yine de ücret almaları gerekir.

12.  Teorik envanter . Bu, üretim sürecini mümkün olan en kısa sürede tamamlamak için en küçük miktarda stok gerektiğinden, imalat ve gıda endüstrisinde kullanılır. Teorik ve gerçek gibi formüllerle ölçülür.

13.  Boru hattı envanteri. Stokların depolar, departmanlar, üreticiler vb. arasındaki hareketi anlamına gelir. Süreç günlerce hatta haftalarca sürebilir.


Envanter Yönetim Yazılımının Faydaları Nelerdir?

Envanter yönetimi yazılımını seçmenin avantajları arasında altı tanesi vurgulanmıştır. Birincisi, basit envanter yönetimidir. Bu tür yazılımları kullanarak, sorunlardan kaçınmaya yardımcı olan bir miktar para tasarrufu da içeren yönetim sürecinin optimizasyonunun nasıl arttığını görebilirsiniz.

İkincisi, sipariş yerine getirme. Sevkiyatlar ve faturalar için son teslim tarihlerine uyulması, müşteri kaybetmemek için şirketin itibarını ve zamanlama işini etkilediği için kritik öneme sahiptir. Program, siparişleri araçlarınızla senkronize eder, böylece sipariş işlemeyi zamanında tamamlayabilirsiniz.

Üçüncüsü, envanter kontrolü ve tasarruf. Bu şekilde, envanter yönetimi, iş süreci üzerinde olumlu bir etkisi olması gereken diğer bazı tasarrufların yanı sıra zamandan tasarruf sağlayacaktır.

Dördüncü nokta iş görüşmeleridir. İyi iş toplantılarınız varsa, hem sizin hem de sizin için mükemmel ortaklar olabilecek diğer kişilerin değerlendirmesine yönelik yararlı ve hazır bilgiler alırsınız veya sağlarsınız.

Sonraki, gelişmiş görünürlük olarak kabul edilebilir. Malların herhangi bir zaman diliminde takibi son derece önemli bir noktadır, çünkü tedarikçiler ve müşterilerle gereksiz sorunların ve yanlış anlamaların tespit edilmesi ve önlenmesi mümkündür. Bu sayede yazılımın muhtemel popülaritesi de artıyor.

Ve son nokta, geliştirilmiş bir biçimde karar vermedir. Ürünle ilgili sağlanan ayrıntılı bilgiler sayesinde yönetici her şeyi tahmin edebilir ve gelecekteki eylemleri planlayabilir. Envanteri yönetmek için iyi bir yazılım seçeneği, iyi bilinen ve saygı duyulan Bitrix24'tür.


Envanter Yazılımını Ne Zaman Kullanmanız Gerekir?

İş sürecine optimize edilmiş bir yaklaşım olması durumunda envanter yönetimi yazılımının kullanıldığını bir kez daha tekrarlıyoruz. Bu, muhasebenin izlenmesini ve gerekli miktarda malların mevcudiyetini, eksiklikleri, bütçenin ve maliyet muhasebesinin doğru tahsisini ve üretim ürünleri için malzeme ve hammadde aramayı içerir.


Envanter Yönetimi Yazılımını Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Ürünle ilgili amaçlara en uygun yazılımı seçerken, belirli ihtiyaçlarınız varsa hesapladığınız bütçeye dikkat etmekte fayda var. Ek olarak, mükemmel hizmet sunan güvenilir bir tedarikçiyi de unutmamalısınız. Her şeyin tek bir yerde olması için farklı türde değişikliklere uyum sağlama esnekliğini ve diğer geliştirmeler veya araçlarla entegrasyonu düşünün.

Programı size ve gereksinimlerinize göre özelleştirmenize ve nasıl çalıştığını anlamanıza izin verdiği için özelleştirilebilirlik ve anlama kolaylığı da büyük rol oynar. İş gereksinimlerinize uyarlamayı ve yazılımın ücretsiz deneme sürümünü içeren çok yönlülüğü unutmamalıyız. Toplam yazılım maliyeti cebinizi etkileyecektir; çok keskin bir giderleriniz artıyorsa, yazılım size göre değildir demektir.


Envanter Yönetimi ile Sağlam ERP çözümleri

İK, CRM ve Projelerle birlikte gelir!

Bugün Kaydol


En İyi 5 Envanter Yönetim Yazılımı Platformu

Envanter yönetimi yazılımı, daha çok ve daha verimli çalışmayı, kâr etmeyi ve envanter sürecini otomatikleştirmeyi hedefleyen işletmeler için harika bir destek aracıdır. Bu tür yazılımlar, şirketin ölçeği ne olursa olsun, iş sürecindeki etkinliğini geliştirir. 


Bitrix24

Bitrix24 yazılımı, bu listedeki en iyi envanter yönetimi satıcıları arasındadır. 12 milyondan fazla kullanıcı bu hizmete güveniyor ve çok sayıda olumlu yorum bırakıyor. Bitrix'in iş akışıyla ilgili hiçbir şikayeti yoktu çünkü geliştiricileri bu programın bileşenler, ürünler için hammaddeler ve kendi üretimi üzerinde birinci sınıf bir düzeyde istatistiksel analiz yapmasını sağlamak için mümkün olan her şeyi yaptı. Bu hizmet, gerekirse buluta veya kendi sunucunuza yerleştirilerek kullanılabilir.


Oracle NetSuite

Şirket, 11 yıllık deneyime sahiptir (2012'den beri çalışmaktadır) ve çalışma düzeylerini iyileştirmek, raporlama, nakit akışı ve işteki çeşitli zorluklara hazır olma ve çalışkan insanları çekmek amacıyla yaratıcı, hırslı şirketlerle işbirliği yapan alanında profesyonel olarak kendini konumlandırmaktadır.

ERP sistemini işlerinde kullanırlar çünkü ürünlerin doğru oluşumu, takibi, nakliyesi vb. Yoluyla şirketlerin verimli çalışmasına ve daha da gelişmesine katkıda bulunan iyi bir envanter yönetimi çözümü olarak görürler.

Zoho

Zoho Corporation, envanter yönetimi yazılımını tutkusu ve zanaatı olarak görüyor. Şirketin çalışanları, Apple için programlarla iyi, uygun fiyatlı yazılımların yanı sıra Microsoft 360, Google Space ve herhangi bir karmaşıklığın iş görevlerini çözmek, analiz etmek, ürünler için hammadde aramak, göndermeyi izlemek için kullanılabilecek diğer ürünlerle entegrasyonlar oluşturmak için sürekli çalışıyor...


Ayrıca, kârlarını pazarlamaya veya diğer alanlara değil, kalkınmaya yatırırlar.

Upserve

Bu Upserve Corporation aracı, her boyuttaki restoranları yönetmek için tasarlanmıştır. Program, Upserve ödeme sistemi, Chase Paymentech ile ödemeler ve faizsiz ödemeler hakkındaki bilgileri istatistik şeklinde işler ve yardımı ile kullanıcılar işletmenin başarısını ve müşteri akışını izleyebilir.


Giriş

InFlow Corporation, 40.000 şirketin güvendiği envanter kontrol yazılımıdır. Yazılımın sorumlulukları, kafa karıştırıcı ve hoş olmayan durumlardan kaçınmak için envanter yönetimini içerir. Program barkodları ve etiketleri taramak için tasarımlar geliştirir ve işinizi destekleyen 95'ten fazla platformla bütünleşir, her bileşeni, hammaddelerin her mililitresini dikkatlice seçer, hareketleri izler, parselleri alır ve masrafları izler. Ayrıca, herhangi bir gadget'ı kullanarak çevrimiçi sipariş verebilir.


ERP Envanter Yönetimine Nasıl Yardımcı Olur?

ERP sistemi, şirketlerin işlerini tek bir platform (Bitrix24 gibi) kullanarak yönetmelerine olanak tanır ve iyi bir envanter yönetimi çözümü olarak kabul edilir. Bu sistem, şirketin geliştirilmesi, genişletilmesi için gerçek zamanlı olarak üretilen veya satılan yedek ürünler ve iş sürecinde veya malzeme tedariğinde ve ürün birimlerinde belirli zorluklar yaşayan şirketler için ürün yelpazesi hakkında eksiksiz bilgi sağlar. kendileri.

Bu sistemin avantajları da vurgulanmıştır:

  • Tedarik zincirinin şeffaflığı . Bu sistem, sorun yaşamamak için ürün, siparişi ve teslimatı hakkındaki bilgileri senkronize edebilir.

  • Kalite kontrol. Bu sistem, bir envanter kontrol yazılımı olarak, üretim tarihleri, işaretler ve barkodlu etiketlerden sevkiyat ve teslim almaya kadar her şeyi ve ayrıca ürün güvenliği ve güvenliği hakkında daha ayrıntılı bilgileri kontrol eder.

  • Envanter oluşumunun her aşaması için ERP, hız ve cironun azaltılması açısından verimliliği belirlemek ve iyileştirmek için analitik bir inceleme yürütür.

  • Hesaplamaların doğruluğu. Malların kontrolleri yapılır ve eksiklikler, fazlalıklar, stokların tükenmesi, yenilenmesi ve yenilenmesi vb. konularda ilgililere bilgi verilir. Depo içi ve ötesinde ürün hareketlerinin takibi de yapılır.

  • İyileştirilmiş raporlama kalitesi. Yedek parçalar hakkında daha doğru veriler, performansı doğrulamak için verilere dayalı olarak onlardan yararlanmanıza olanak tanır.

  • Tüm döngüleri saymak. Stok muhasebesinin denetimi ve iyileştirilmesi.

  • Envanter planlaması. Bu sayede depolarda bulunan malların denetimi izlenir. Böylece kolayca daha doğru bir şekilde planlayabilir ve ihtiyaç duyulan kesin stok miktarını hesaplayabilirsiniz.Toplam maliyet

Fiyat, envanter yönetimi yazılımının hemen hemen tüm seçenekleri ve tedarikçilerin yönetimi, depo, ürün montajı ile envanter, satış siparişleri, paketleme yöntemlerini seçme işlevi dahil olmak üzere bileşenleri arasındaki bir karşılaştırmaya bağlı olarak birkaç bin dolara kadar değişebilir. nakliye, hem toplu hem de seri olarak izleme.

· Lisans ücreti ~175$;

· Destek paketi ~$80;

· Kurulum ~750$–800$ veya daha fazla.


Entegrasyonlar

Yazılım yalnızca envanter yönetiminin tüm özellikleri, tüm bileşenler, araçlar ve hatta onu geliştiren çalışanlar bir araya geldiğinde iyi olarak kabul edilir. Böylece, bu süreç, programın en üst düzeyde stabilizasyonunu sağlar - hata yok, optimizasyon, hız ve evrensellik. Ayrıca entegrasyon, premium programların ortaya çıkmasıyla artabilecek fiyatı etkileyebilir.

Örneğin Bitrix 24, geliştiriciler sayesinde her şeyi içeren ve hızlı çalışan uygun fiyatlı bir programdır. Yazılım, hem dahili hem de harici olası tüm teknolojik araçlarla uyumludur: kitaplar; yazıcılar, programlar vb.


Kullanım Kolaylığı 

Kullanım kolaylığına gelince, bu, aynı evrensellik kavramını ve diğer bileşenler, programlar ve araçlarla entegrasyonu içerir. İstikrar, çalışanların onu kullanmaya başladığı anda gelecektir. 

Depo envanter yönetimi yazılımını çalışmaya kolayca tanıtın, yapılandırın ve programı ve eylemlerini kontrol ederek verimli ve sorumlu bir şekilde çalışmaya başlayın. Bu şekilde her şey yoluna girecek: üretim için gerekli olan her şeyin bütçesi ve giderleri, kolilerin ve malların depolarda işlenmesi, önemli bilgilerin toplanması ve işlenmesi vb. O zaman daha da fazla şirket bu tür yazılımlarla verimli ve kârlı bir şekilde işbirliği yapmak isteyecektir.


İtibar

Bitrix24 örneğine bir göz atalım. Bu şirketin itibarı hiçbir zaman zedelenmedi. 12 milyon tüketici, bu şirketi yıllardır piyasada olduğu gibi en iyi envanter yönetimi satıcılarından biri olarak görüyor. Çalışanları önemli bir iş tecrübesine sahiptir, müşterilerinin isteklerini bilir ve dikkate alırlar. Yazılımın çalışmasıyla ilgili herhangi bir şikayet de yoktur, her öğe entegre edilmiştir, bir dizi iyi ve çeşitli araç vardır, her şey istikrarlı çalışır ve kontrol edilir; görevler ayrılan sürede sunulur. Ve buradaki fiyatlar diğerlerinden daha uygun.


Envanter Yönetimi Nasıl İyileştirilebilir?

1. Burada minimum stok miktarı ayarını uygulamak gerekiyor çünkü müşteri isteklerine odaklanmak ve sadece satılacak ve her firmanın isteyeceği türden ürünler yaratmak gerekiyor.

2. Sorunları önlemek için her durumda esnekliğin gerekli olduğunu unutmayın.

3. Tedarik zincirini anlamak, sorunlardan kaçınmaya ve iş sürecini birkaç kez ilerletmeye de yardımcı olacaktır. Müşteriler memnun kalacak.

4. Son kullanma tarihi geçen veya talep edilmeyen ürünleri kaldırın, çünkü bu yer ve para israfıdır.

5. Bitrix24 gibi doğru envanter kontrol yazılımını seçin.


Çok Lokasyonlu Envanter Yönetimi

Çok konumlu envanter yönetimi, işletmeler tarafından birden çok konumdaki envanter süreçlerini izlemek ve yönetmek için kullanılan bir sistemi ifade eder.

Bu sistem genellikle tüm konumlarda birleşik bir envanter görünümü sağlayarak kuruluşların envanterlerini daha etkin bir şekilde izlemesini ve yönetmesini sağlar. Çoklu konum, her boyuttaki şirket için mevcuttur ve ayrıca Bitrix 24 envanter yönetimi çözümü yazılımı aracılığıyla yerleştirilecektir.


Kötü Envanter Yönetimi Nedir?

Böyle bir envanterin 4 türü vardır. Aşağıda daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır:

1.    Kaçırılan satış fırsatları . Tüketicileri ürün hakkında bilgilendirmek için çeşitli kanallar kullanılır ancak bu her zaman olumlu sonuç yönünde çalışmaz. Entegrasyon basitçe "tıkla ve bağlan"dır, ancak daha niş hizmetler söz konusu olduğunda biraz daha iyi programlar kullanılır.

2.    Hisse devrinin imkansızlığı . Bu durum ciddi bir kafa karışıklığına ve işin tamamen aksamasına yol açabilmekte, bu da ana parsel ile mücbir sebep durumunda müşteriyi uzun süre bekletebilmektedir.

3.    Stok eksikliği veya fazlalığı . Yeterli stok olmaması, iş sürecinde gecikmelere ve önemli miktarlarda ek parasal maliyetlere yol açar. Daha fazla depolama maliyeti ve yeni mallar için yer eksikliği eklediğinden, fazla mal da istenmez.

4.    Müşterilerle zayıf etkileşim . Depoda mal stoğu olmaması durumunda satıcı ile müşteri arasındaki güvenin ihlali. Müşteri başka bir mağaza bulup size geri dönmeyebilir. Yazılım, işlemleri dengelemek ve eski haline getirmek ve sorunlarınızı ortadan kaldırmak için envanter yönetimi çözümü olacaktır.Analitik ve Raporlar

Analitik, satış raporlaması, ürün envanter devir hızı, eksiklikler, talep vb. analizi için önemlidir. Bitrix 24 envanter kontrol yazılımı, verileri toplayıp gruplandırarak ve sonucu istatistiksel grafikler/tablolar/diyagramlar biçiminde oluşturarak hızlı bir şekilde analitik analiz gerçekleştirir.


Müşteri desteği ve eğitimi 

Bitrix Corporation, düzenli ve gelecekteki müşterilerine yardımcı olmaktan her zaman mutluluk duyar. Bu nedenle, en iyi uzmanlara danışabileceğiniz Destek 24 bölümümüzden bize her zaman bir talepte bulunabilirsiniz. Ek olarak, Referans vb. içindeki materyalleri okuyun.


Envanter Yönetimi Politikaları Nelerdir?

Bir envanter yönetimi yazılım politikası, bir kuruluşun envanter yatırımlarıyla ilgili en bilinçli kararları vermesi için tam olarak temel sağlayan sınırlamalarla birlikte standart bir dizi kılavuz sağlar. Envanter yönetimi politikaları genellikle tedarik zincirinizin müşteri talebini destekleme yeteneğinin anlaşılmasına dayanır.

Bu politikanın türleri arasında aşağıdakiler ayırt edilir:

  • Sürekli gözden geçirme politikası. Bu, politikanın şirketin tedarikçilerden önceden kademeli olarak belirli miktarda hammadde ve ürün satın alması gerektiği konusunda uyardığı anlamına gelir.

  • Periyodik inceleme politikası. Ürünler sabit bir programa göre yalnızca periyodik olarak sipariş edilmelidir.


SSS

Envanter yönetimi yazılımı nedir?

Envanter yönetimi yazılımı, işletmelerin envanter düzeylerini, satın almalarını, satışlarını ve teslimatlarını yönetmesine, izlemesine ve kontrol etmesine yardımcı olan dijital bir araçtır. Tüm envanter yönetimi sürecini kolaylaştırır, insan hatasını azaltır ve zamandan ve kaynaklardan tasarruf sağlar.

Envanter yönetimi yazılımı işletmeler için neden önemlidir?

Envanter yönetimi yazılımı, işletmelerin veriye dayalı kararlar almasına, operasyonel maliyetleri düşürmesine, verimliliği artırmasına ve müşteri memnuniyetini artırmasına yardımcı olur.

En iyi envanter yönetimi yazılımında hangi özellikleri aramalıyım?

En iyi envanter yönetimi yazılımı, gerçek zamanlı envanter takibi, barkod tarama, çoklu konum desteği, stok seviyesi uyarıları, satın alma siparişi yönetimi, müşteri siparişi yönetimi, raporlama ve analitik gibi özelliklere ve e-ticaret platformları gibi diğer yazılımlarla entegrasyonlara sahip olmalıdır. muhasebe sistemleri.

Envanter yönetimi yazılımı küçük işletmeler tarafından kullanılabilir mi?

Evet, küçük işletmeler de dahil olmak üzere her büyüklükteki işletme için envanter yönetimi yazılımı mevcuttur. Birçok yazılım sağlayıcısı, çeşitli fiyatlandırma planları ile ölçeklenebilir çözümler sunarak bunları küçük işletmeler için uygun fiyatlı ve özelleştirilebilir hale getirir.

Envanter yönetimi yazılımının maliyeti nedir?

Envanter yönetimi yazılımının maliyeti, kullanıcı sayısı, özellikler ve sağlayıcı gibi faktörlere bağlı olarak değişir. Bitrix24 gibi bazı çözümler ücretsiz temel planlar sunarken, diğerleri aylık veya yıllık abonelik ücreti alır.

En Popüler
CRM Yazılımlarının Yapabileceği ve Yapamayacağı 6 Şey
En İyi ChatGPT Alternatifi Hangisi?
2023'ün En İyi Yapay Zekâ Chatbotları
Yapay Zekâ ile Video Oluşturma: En İyi 4 Uygulama
2023'te Yapılacak 25 Küçük İşletme Fikri
İçindekiler
İçerik Tablosu Envanter Yönetimi Nedir? Stok Yönetimi Neden Önemlidir? Envanter Yönetimi Zorlukları Envanter Nedir? Farklı Envanter Türleri Nelerdir? Envanter Yönetim Yazılımının Faydaları Nelerdir? Envanter Yazılımını Ne Zaman Kullanmanız Gerekir? Envanter Yönetimi Yazılımını Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir? En İyi 5 Envanter Yönetim Yazılımı Platformu Bitrix24 Oracle NetSuite Zoho Upserve Giriş ERP Envanter Yönetimine Nasıl Yardımcı Olur? Toplam maliyet Entegrasyonlar Kullanım Kolaylığı  İtibar Envanter Yönetimi Nasıl İyileştirilebilir? Çok Lokasyonlu Envanter Yönetimi Kötü Envanter Yönetimi Nedir? Analitik ve Raporlar Müşteri desteği ve eğitimi  Envanter Yönetimi Politikaları Nelerdir? SSS
Bunları da beğenebilirsiniz
Bloglar
Web Seminerleri
sözlükçe

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24, herkesin birbiriyle iletişim kurabileceği, görevler ve projeler üzerinde çalışabileceği, müşteri yönetimi ve daha pek çok işlemi gerçekleştirebileceği bir platformdur.

Ücretsiz başlayın
Bunları da beğenebilirsiniz
Pazarlama Stratejisi Nedir, Nasıl Oluşturulması Gerekir? (2024)
Pazarlama Stratejisi Nedir, Nasıl Oluşturulması Gerekir? (2024)
12 dakikalık
Mobil Görev Yönetimi Yazılımının 7 Avantajı
Mobil Görev Yönetimi Yazılımının 7 Avantajı
1 dakikalık
Seyahat acenteleri için CRM yazılımı kullanmanın 7 avantajı
Seyahat acenteleri için CRM yazılımı kullanmanın 7 avantajı
11 dakikalık