LinkedIn Future of Work 2023 Raporunda Dikkat Çeken Trendler: İş Dünyası Nasıl Değişecek?

11 dakikalık okuma
Özgür Kurt
Mart 25, 2024
Son güncelleme: Mart 25, 2024
LinkedIn Future of Work 2023 Raporunda Dikkat Çeken Trendler: İş Dünyası Nasıl Değişecek?

Farklı sektörlerden 950 milyondan fazla profesyonelin kullandığı bir platform olan LinkedIn, i̇ş dünyası dâhil olmak üzere farklı konularda düzenli olarak raporlar yayınlıyor ve bunların içeriği, önümüzdeki yıllarda her sektörde neler beklememiz gerektiği hakkında önemli bilgiler sağlıyor. Yayınlanan son rapor, “Future of Work” (İşlerin Geleceği) adında ve uzaktan çalışma ile yapay zekâ (AI) başta olmak üzere pek çok ilgi çekici tespit içeriyor.

Hem farklı sektörlerde çalışan profesyonellerin hem de yöneticilerin 2024 iş dünyası trendleri hakkındaki beklentilerini şekillendirebilmeleri için bu raporun bir özetini aşağıda paylaşacağız. Bu bilgilerin herkes için faydalı olacağına inanıyoruz.

Zamanı olmayanlar için en önemli hususlar: yönetici özeti

LinkedIn Future of Work Report 2023 oldukça uzun, ancak temel olarak iki hususa vurgu yapıyor:

2024'te AI çok daha büyük bir önem kazanacak

LinkedIn verilerine göre, dünya çapında giderek daha fazla sayıda üye profillerine yapay zekâ becerilerini ekliyor. Kasım 2022'den bu yana GPT veya ChatGPT gibi yeni AI teknolojileri içeren İngilizce iş ilanlarının sayısında 21 kat artış görülmüş. Haziran 2023'te ise, yapay zekâ teknolojisini kullanabilen üyelerin sayısı, Ocak 2016'ya göre küresel düzeyde 9 kat artmış.

Yaratıcı yapay zekâ, i̇ş dünyası için daha da önemli hâle gelecek

ChatGPT dâhil olmak üzere yaratıcı AI teknolojileri, iş dünyasını ve çalışma şeklimizi değiştirmeye hazırlanıyor. ABD'li yöneticilerin %47'si, yaratıcı yapay zekânın işyerinde üretkenliği artıracağını düşünüyor. Bu, sanılanın aksine “insanlar” için iş fırsatlarının ortadan kalkmayacağı, ancak işleri yapmak için gerekli olan teknik ve sosyal becerilerin değişeceği anlamına geliyor. Aynı zamanda, uzaktan çalışma ve/veya esnek çalışma sistemlerinin giderek yaygınlaşacağını da gösteriyor. Günümüz iş dünyasını değiştiren trendler arasında yer alan AI, geleceğin iş dünyası için daha da önemli olacak.

Kısacası, AI, 2024'te iş dünyasını değiştirecek en önemli trendler arasında yer alıyor ancak bu teknolojinin çalışma şeklimize olan etkisi, sanılandan daha farklı olabilir. Rapora ve iş dünyası 2024 trendlerine geçmeden önce, Bitrix24'ün de AI destekli bir asistana sahip olduğunu hatırlatmak isteriz. CoPilot adındaki asistanımız, platformumuzun hemen her modülünde zaman kazanmanıza, çok daha verimli çalışmanıza ve pek çok işinizi otomatikleştirmenize yardımcı olacak özelliklerle geliyor. Bu heyecan verici özelliklerden hemen şimdi yararlanmaya başlayabilirsiniz!

Yapay Zekâ ile Kârlılığı Artırın

Bitrix24 Ücretsiz Yapay Zeka Destekli Yazılım

Ücretsiz Başla

Yapay zekâ iş dünyasını nasıl değiştirecek?

LinkedIn verileri, insan kaynakları uzmanlarının yayınladığı ilanlarda, üye profillerine eklenen becerilerde ve hatta üyelerin birbirleriyle yaptıkları günlük konuşmalarda yapay zekânın giderek daha çok vurgulandığını gösteriyor. Bu yeni bir teknoloji değil, ChatGPT hayatımıza Kasım 2022’de girdi. Ancak sadece iki yıl içerisinde hemen her sektörde ciddi bir önem kazandı.

Yeni AI teknolojilerine yer veren iş ilanlarının payı, Kasım 2022'den bu yana 21 kat artmış durumda. Bu, hem çalışanların hem de işletmelerin gündelik işlerinde dahi AI kullanmaya başladıklarını gösteriyor. Zira ChatGPT gibi yaratıcı AI (GAI) destekli teknolojiler, rutin görevlere harcanan zamanı aktif şekilde azaltıp hem işverenler hem de çalışanlar için üretkenliği artırıyor.

Üretkenlik talebi, yapay zekâyı neredeyse zorunlu hâle getiriyor

Nitekim ABD'li yöneticilerin %47'si yaratıcı GAI kullanmanın daha üretken olunmasını sağlayacağına inanıyor, %44'ü gelecek yıl işletmelerinde GAI kullanmayı veya kullanımını artırmayı planlıyor. %40'ı ise, yaratıcı yapay zekânın bir teknoloji olarak sektörde daha fazla büyüme fırsatlarının ortaya çıkmasını sağlayacağını düşünüyor.

 • Nisan ayından bu yana, GAI kelimesinin geçtiği üye gönderilerinin sayısı her ay %25 artış göstermiş.

 • 2023 yılının başından Şubat 2024 tarihine kadar, profillerine "GAI", "ChatGPT", "Prompt Engineering" ve "Prompt Crafting" terimlerini ekleyen üyelerin sayısında her ay ortalama %75'lik artış gerçekleşmiş.

Devam eden bu trend, işverenlerin, yapay zekâ okuryazarlığını artırmaya odaklanacağı anlamına geliyor. Çalışanların da kendi becerilerini bu doğrultuda yeniden tanımlamaları gerekecek. 2022'den bu yana, LinkedIn profillerine en çok eklenen beceriler, GAI ile bağlantılıydı ve 2024 yılında da aynı durumun devam edeceğini söyleyebiliriz.

LinkedIn Future of Work 2023 Raporunda Dikkat Çeken Trendler: İş Dünyası Nasıl Değişecek?

Yapay zekâ, farklı bir iş alanı sağlamaktan daha fazlasını yapacak

Hızla büyüyen bir trend olan GAI, uzmanlık gerektiren yapay zekâ rolleri için rekabetin yoğunlaşmasına da neden olacak. Bu rollerin hemen hepsi de yeni olduğundan ve mevcut hiçbir rol onları tam olarak karşılamadığından, işe alımlarda AI ve GAI yeteneklerine daha çok önem verilecek. İşletmelerin de ihtiyaç duydukları becerileri iyi anlamaları gerekecek zira ancak bu şekilde doğru adayları işe almaları ve mevcut çalışanlarını doğru şekilde eğitmeleri mümkün olacak.

 • LinkedIn üye profillerine yapay zekâ ile ilgili en çok eklenen beş beceri türü şunlar: Soru Yanıtlama %332, Sınıflandırma %43, Tavsiye Sistemleri %40, Bilgisayar Görüşü %32, Doğal Dil İşleme (NLP) %19.

 • Son beş yılda, rolünü "AI Departmanı Lideri” olarak değiştiren LinkedIn üyelerinin sayısı neredeyse üç katına çıkmış durumda.

Becerilere odaklanan ve diploma veya daha önce çalışılan yer gibi işe alım kriterlerinden uzaklaşan işletmelerin sayısı 2024 yılında kayda değer oranda artacak. Şirketler, doğru becerilere sahip kişileri doğru rollere yerleştirmeye odaklanacaklar. Ve bunu yaptıktan sonra, onların kariyerlerine ve becerilerine yatırım yapmaya devam edecekler. AI ve GAI, dünyada yeni iş trendleri dendiği zaman en önemli başlıklar olmaya devam edecek. Ocak 2024 ve sonrasında, ne kadar iyi bir okuldan mezun olup kimleri tanıdığınızdan çok, şirketlerin AI alanında ihtiyaç duydukları rollere uygun becerilere sahip olup olmadığınız önem kazanacak.

Endüstriler ve coğrafyalara göre iş trendleri

LinkedIn raporunda 25 farklı ülkeden toplanan verilerle 2016’dan bu yana yapay zekânın endüstrilere ve coğrafi bölgelere göre hangi trendlere neden olduğuna da yer verilmiş. ChatGPT'nin piyasaya sürülmesi, yeni iş trendleri bakımından tetikleyici bir rol oynamışa benziyor. Zira LinkedIn üyelerinin profillerine yapay zekâ becerilerini ekleme hızı, sadece Mayıs 2022 ile Kasım 2022 arasında %13 artış göstermiş. 2016 yılında her 1.000 üyeden yalnızca 3'ü yapay zekâyı bir beceri olarak listelerken, 2022 yılında bu sayı her 1.000 üyede 17'ye çıkmış.

Diğer becerilerin yanı sıra yapay zekâyı da CV'nize eklemeyi düşünün

Diğer bir deyişle, LinkedIn üyeleri, AI becerilerini profillerine her zamankinden daha fazla ekliyor. Ocak 2016 ile Haziran 2023 arasında kendini “yapay zekâ becerilerine sahip” olarak listeleyen kişilerin sayısı 9 kat artmış. Bu, diğerlerine kıyasla son yıllarda en çok artış göstermiş beceri türü ve yakın zamanda herhangi bir şekilde azalması da beklenmiyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, söz konusu teknoloji, şirketlerin işe alım kararlarını vermesinde belirleyici rol oynayacağından, 2024'te ve sonrasında da hemen herkesin profilinde görünecek. Elbette, bu durum onu ekleyen her üyenin AI ve/veya GAI uzmanı olduğu anlamına gelmeyecek ancak kariyer planlamanızda önemli bir yeri olacağı aşikâr. Geleceğe yönelik planlarınızda, siz de dijital dünyanın yeni teknolojilerine daha fazla ağırlık vermek isteyebilirsiniz.

Asya ve Avrupa daha önemli bir hâle geliyor

LinkedIn verileri, AI becerilerinin en hızlı Singapur, Finlandiya, İrlanda, Hindistan ve Kanada'da yayıldığını gösteriyor. Bu yayılımın en çok gerçekleştiği endüstriler ise perakende satış, eğitim ve finansal hizmetler olmuş. Haziran 2023 itibarıyla Singapur en yüksek yayılma oranına (20 kat) sahip, yani profillerine yapay zekâ becerilerini ekleyen üyelerin sayısı en çok bu ülkede artmış. Finlandiya 16 kat, İrlanda 15 kat, Hindistan 14 kat ve Kanada 13 kat artış göstermiş. Bu, yapay zekânın bir teknoloji olarak en hızlı gelişeceği yerler konusunda da aslında genel bir fikir veriyor. Sanılanın aksine ABD değil, Avrupa ve Asya bu büyük değişime liderlik edecekmiş gibi duruyor.

Ancak ABD, başka bir konuda hâlen büyük olan bir ülke. Teknoloji, Bilgi ve Medya sektörlerinde yapay zekâ uzmanlığına sahip en yüksek sayıda çalışan bu ülkede bulunuyor. Eğitim (%1,2), Profesyonel Hizmetler (%0,9), Finansal Hizmetler (%0,9) ve İmalat (%0,8) hemen ardından geliyor. Bununla birlikte, diğer sektörler aradaki farkı çok hızlı bir şekilde kapatıyor. Çalışanların profillerine AI becerilerini ekleme hızına baktığımızda, Finansal Hizmetler 30 kat, Perakende Satış 29 kat ve Toptan Satış 24 kat artış sergiliyor. Medya sektörü içinse bu artış hızı yalnızca 11 kat.

Finans sektörü, değişimin lokomotifi hâline geliyor

Bu, bize şimdiye kadar belirli sektörlere sıkışıp kalmış AI teknolojisinin çok hızlı şekilde diğer sektörlere de sıçradığını, artık neredeyse herhangi bir alanda kullanılmaya hazır olduğunu ve finansal hizmetlerin büyük ihtimalle bu değişimin liderliğini üstleneceğini gösteriyor. Asya merkezli finans kuruluşları, 2024'te beklentilerin ötesinde büyüyebilir ve online para transferleri, AI uzmanlığına en çok ihtiyaç duyulan iş koluna dönüşebilir.

LinkedIn Future of Work 2023 Raporunda Dikkat Çeken Trendler: İş Dünyası Nasıl Değişecek?

İş dünyasının yanı sıra, yönetici ve çalışanlar için de yeni trendler ortaya çıkmaya devam ediyor

Yapay zekâ bir işi yapmanın yeni yollarını ortaya çıkardıkça, yöneticiler ve çalışanlar için de yeni trendler ortaya çıkmaya devam ediyor. LinkedIn raporunda yer verilen özel bir kısım olan “Yönetici Güven Endeksi”, öncelikle üst düzey yöneticilerin bu teknoloji sayesinde değişen işyerleri hakkında ne düşündüğünü ortaya koyuyor. Haziran 2023 itibariyle toplanan sonuçlar, ABD'li yöneticilerin genel anlamda olumlu bir bakış açısına sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Yöneticilerin trendleri

ABD'li yöneticiler, çalışanları cezbetme ve elde tutma konusunda kendilerine daha az güvenmeye başladıklarını belirtiyor ve kendi yeteneklerini de bu bakımdan geliştirmeleri gerektiğini kabulleniyorlar. Yapay zekânın her ikisine de yardımcı olabileceğine inanıyorlar ve çok büyük bir kısmı da bu teknolojinin üretkenlik ve gelir artırıcı faydalar sağlayacağını düşünüyor.

Bu bağlamda, uzmanların dikkatini çekmek ve onları ellerinde tutmak için yapay zekânın büyük bir öneme sahip olduğunu da düşünüyorlar. Bu teknolojiye ne kadar yatırım yaparlarsa uzmanları rakiplerinden önce işe alma şanslarının o kadar artacağına inanıyorlar. Yapay zekânın hemen her sektörde büyük bir öneme sahip olması da zaten bundan kaynaklanıyor. Hem yöneticiler hem de çalışanlar tarafından benimseniyor.

 • ABD'li yöneticilerin %51'i AI teknolojisini heyecan verici buluyor ancak şirketlerinin bu teknolojiden nasıl yararlanabileceği konusunda hiçbir fikri bulunmuyor.

 • %47'si GAI kullanmanın verimliliği artıracağını düşünüyor.

 • %44'ü önümüzdeki yıl (2024’te) şirketlerinde AI kullanımını artırmayı planladıklarını söylüyor.

 • %40'ı GAI kullanmanın gelecek yıl (2024’te) daha fazla büyümeye ve gelir fırsatlarının ortaya çıkmasına yardımcı olacağı konusunda hemfikir.

 • Ancak yalnızca %4'ü AI kullanmaya başladıktan sonra işyerindeki rolleri yeniden değerlendirmeyi ve personel sayısını azaltmayı planlıyor.

Yapay zekânın önemli olduğu alanlar

Genel anlamda, yöneticilerin yapay zekânın üretkenliği artırma ve iş yükünü azaltma özellikleriyle ilgilendiğini söyleyebiliriz. Nitekim Microsoft'un 2023 İş Trendi Endeksi Yıllık Raporu'na göre, insanların %70’i yapay zekâyı iş yüklerini azaltmak için kullanmayı planlıyor. Her 4 kişiden 3’ü, yapay zekâyı idari işlemler için kullanmanın uygun olacağını düşünüyor. Onu analitik ve yaratıcı çalışmalar için kullanmayı planlayanların sayısı da bir hayli fazla. Daha spesifik olursak, hem yöneticiler hem de çalışanlar, yapay zekâyı ihtiyaç duydukları doğru bilgi ve yanıtları bulma (%86), toplantılarını özetleme (%80) ve günlerini planlama (%77) konularında yardımcı olması için kullanacağını belirtiyor.

Çalışanların trendleri

GAI, yani yaratıcılık gerektiren işler için kullanan AI, hemen her iş kolunu ve dolayısıyla her çalışanı etkiliyor. Ancak her çalışan aynı biçimde etkilenmiyor. LinkedIn'in Ekonomi Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan bir rapora göre, platformun ABD'li üyelerinin %84'ü, görevlerin GAI kullanarak yürütülebileceği işlerde çalışıyor. GAI teknolojisi sadece rutin işleri azaltmaktan daha fazlasını da yapabiliyor. Örneğin metin yazabiliyor, çeviri yapabiliyor, resim çizebiliyor, var olan herhangi bir metni veya çeviriyi değerlendirebiliyor. Hukuk alanında dahi kullanılabiliyor ve bu bağlamda sosyal hayatı bile etkileyebilecek bir potansiyel sunuyor. LinkedIn raporunda, GAI teknolojilerinden en çok etkilenecek işler olarak şunlar belirlenmiş:

 • İletişim ve medya: Metin Düzenleme, Dokümantasyon, Çeviri, İçerik Yazma

 • İş dünyası ve endüstri: Finansal Raporlama, E-posta Pazarlama, Veri Analizi

 • Mühendislik: Yazılım Geliştirme Araçları, Programlama Dilleri, Veri Bilimi

 • Hizmet: Sekreterlik ve/veya Asistanlık

GAI, yalnızca insanların yapabileceği yaratıcı görevleri de üstlenebildiği için, olasılıklar neredeyse sonsuz. Her çalışanın şu anda yürüttüğü görevleri değerlendirmesi ve bir AI'ın kendisinin yerine geçip geçemeyeceğini kendisine sorması gerekiyor. Cevap evetse, AI'ın yapamayacağı bir şey sunup sunamayacağınızı düşünmenizde fayda var zira işvereninizi ikna etmeniz gerekebilir.

2024’te, çalışanları etkileyen en önemli iş trendi, iş tanımlarının ve becerilerinin yeniden tanımlanması olacak. Bazı çalışanlar pozisyonlarını “AI yardımcısı” olarak değiştirecek, bazıları ise kariyerini yeniden planlamak zorunda kalacak. Ve elbette, yukarıda da belirttiğimiz gibi, pek çok yeni iş fırsatı doğacak.

LinkedIn raporunda, platformdaki en yaygın mesleklerden bazıları analiz edilmiş ve GAI’ın hangi düzeyde onların yerine geçebileceği tespit edilmiş. En dikkat çekici olanlarını aşağıdaki listede paylaşıyoruz; yüzdeler, o işi GAI’ın insanlara kıyasla ne düzeyde yapabileceğini gösteriyor:

 • Öğretmenlik - %45

 • Yazılım Mühendisliği - %96

 • Satış Temsilciliği - %59

 • Proje Yöneticiliği - %28

 • Müşteri Hizmetleri Temsilciliği - %76

 • Tıp Doktorluğu - %7

 • Hemşirelik - %6

 • Kasiyerlik - %59

 • Çocuk Bakıcılığı - %20

 • Çevre Sağlığı Uzmanlığı - %3

 • Organizatörlük - %39

 • İnşaat İşleri (*) - %11

(*) Buradaki işler, ruhsat alma, başvuru yapma, evrak hazırlama gibi bürokratik işlemlerden oluşuyor.

AI sayesinde ortaya çıkan yeni işler, sadece özel teknoloji uzmanlıklarından ibaret değil, LinkedIn raporuna göre, insani becerilere (sosyal yeteneklere) dayalı işler her zamankinden daha önemli bir hâle geliyor. Hatta ChatGPT'nin piyasaya sürülmesinden bu yana, ABD'deki iş ilanlarında “esneklik” ve “etik”, en çok artış gösteren beceri koşullarını oluşturuyor. Nitekim ABD'li yöneticilerin %92'si, çalışanların insani becerilerinin her zamankinden daha önemli hâle geldiği konusunda hemfikir. Kasım 2022’den bu yana en hızlı büyüyen talep edilen beceriler şunlardan oluşuyor:

 • Esneklik +%158

 • Mesleki etik +%120

 • Sosyal algı +%118

 • Öz yönetim +%83

Bitrix24 olarak biz de trendleri takip ediyor ve sunduğumuz araçlarda heyecan verici teknolojiler kullanmaya devam ediyoruz. Daha hızlı, daha verimli ve daha keyifli çalışmak için siz de bugün aramıza katılın ve her türden işletmeye yardımcı olacak özelliklerimizden yararlanmaya başlayın!

Yapay Zekâ ile Kârlılığı Artırın

Bitrix24 Ücretsiz Yapay Zeka Destekli Yazılım

Ücretsiz Başla

En Popüler
CRM Yazılımlarının Yapabileceği ve Yapamayacağı 6 Şey
2023'ün En İyi Yapay Zekâ Chatbotları
Emlakçılar İçin En İyi 17 Soğuk Arama Senaryosu
2023'te Yapılacak 25 Küçük İşletme Fikri
Kesinlikle Denemeniz Gereken En İyi 21 Google Takvim Alternatifi
İçindekiler
Zamanı olmayanlar için en önemli hususlar: yönetici özeti 2024'te AI çok daha büyük bir önem kazanacak Yaratıcı yapay zekâ, i̇ş dünyası için daha da önemli hâle gelecek Yapay zekâ iş dünyasını nasıl değiştirecek? Üretkenlik talebi, yapay zekâyı neredeyse zorunlu hâle getiriyor Yapay zekâ, farklı bir iş alanı sağlamaktan daha fazlasını yapacak Endüstriler ve coğrafyalara göre iş trendleri Diğer becerilerin yanı sıra yapay zekâyı da CV'nize eklemeyi düşünün Asya ve Avrupa daha önemli bir hâle geliyor Finans sektörü, değişimin lokomotifi hâline geliyor İş dünyasının yanı sıra, yönetici ve çalışanlar için de yeni trendler ortaya çıkmaya devam ediyor Yöneticilerin trendleri Yapay zekânın önemli olduğu alanlar Çalışanların trendleri
Bunları da beğenebilirsiniz
Bloglar
Web Seminerleri
sözlükçe

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24, herkesin birbiriyle iletişim kurabileceği, görevler ve projeler üzerinde çalışabileceği, müşteri yönetimi ve daha pek çok işlemi gerçekleştirebileceği bir platformdur.

Ücretsiz başlayın
Bunları da beğenebilirsiniz
Mobil Görev Yönetimi Yazılımının 7 Avantajı
Mobil Görev Yönetimi Yazılımının 7 Avantajı
1 dakikalık okuma
Daha Fazla E-Ticaret Lojistiği ve Depolama Verimliliği İçin 8 İpucu
Daha Fazla E-Ticaret Lojistiği ve Depolama Verimliliği İçin 8 İpucu
20 dakikalık okuma
Seyahat acenteleri için CRM yazılımı kullanmanın 7 avantajı
Seyahat acenteleri için CRM yazılımı kullanmanın 7 avantajı
11 dakikalık okuma